Dil İkonları
Tips For Tvattmaskiner
 • 1Förbereda tvätten

  • Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.

  • Ta bort alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem. Vänd fickorna ut och in och borsta ur dem. Sådana föremål kan skada produkten tvättmaskinen eller orsaka problem med buller.

  • Placera små kläder, exempelvis babysockar och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.

  • Placera gardinerna i maskinen utan att trycka ihop dem. Plocka bort gardinkrokar.

  • Stäng dragkedjor, sy i lösa knappar och laga revor.

  • Tvätta produkter med meddelandet Följ tvättinstruktionerna "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns.

  • Tvätta inte kulör tvätt och vittvätt gemensamt tillsammans. Nya, mörka bomullstyger avger mycket färg. Tvätta dem separat.

  • Ingrodda fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt. Om du är osäker ska kan du kontakta en kemtvätt.

  • För att hämma avlagring, Aanvänd endast tvättmedel som är anpassade för att hämma avlagring för maskintvätt. Följ alltid anvisningarna på förpackningen.

  • Tvätta byxor och fintvätt med insidan ut.

  • Förvara tvätt i ylle ull i frysen några timmar före tvätten. Detta minskar noppbildning.

  • Tvätt som utsätts för material, såsom mjöl, damm, mjölkpulver etc, måste skakas av innan de placeras i maskinen. Sådant dDamm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skada.

 • 2Rätt tvättvikt i

  • Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda.

  • Maskinen justerar automatiskt mängden vatten efter enligt vikten på för den ifyllda tvätten. Observera dock alltid informationen som ges i "Program- och förbrukningstabellen", eftersom för stor mängd tvätt minskar maskinens prestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer.

 • 3Fylla på tvätt

  • Öppna luckan.

  • Placera tvätten luftigt i maskinen.

  • Tryck till luckan ordentligt tills du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i dörren.

  • Luckan är låst när programmet körs. Luckan kan bara öppnas ett tag efter att programmet är avslutat. har tagit slut.

  • Om tvätten placeras fel kan det uppstå buller och vibrationer i maskinen.

  • Fyll inte på mer än 1 dubbelt fiberduntäcke (200 x 200 cm).

  • Torka inte plagg som innehåller bomull, exempelvis täcken, kuddar etc.

  • Om du vill tvätta skrymmande plagg, såsom mattor, kan det uppstå skador på maskinen. Undantag är sängkläder, som går att tvätta.

 • 4Använda tvättmedel och sköljmedel mjukmedel

  Tvättmedelsfacket består av tre delar:

    (I) för förtvätt

    (II) för huvudtvätt

    (III) för mjukmedel sköljmedel

    (*) dessutom finns det en sifonbit i mjukmedelsköljmedelsfacket.

 • 5Tvättmedel, mjuksköljmedel och andra produkter substanser

  • Tillsätt tvätt- och mjuksköljmedel innan du startar maskinen.

  • Öppna aldrig tvättmedelsfacket under tiden du kör ett program!

  • När du använder ett program utan förtvätt, ska du inte placera något tvättmedel i förtvättsmedelfacket (facknr. I).

  • När du använder ett program med förtvätt, ska du inte placera något flytande tvättmedel i förtvättsmedelfacket (facknr. I).

  • Välj inget program med förtvätt om du använder en tvättmedelspåse. Placera tvättmedelspåsen eller tvättmedelskulan direkt I maskinen med bland tvätten i maskinen.

  • Om du använder tvättmedel ska du inte glömma bort att placera tvättmedelskoppen i huvudtvättmedelsfacket (facknr. II).

 • 6Val av tvättmedel

  • Typen av tvättmedel som ska användas beror på typen och färgen på materialet.

  • Använd olika tvättmedel för kulör tvätt och vittvätt.

  • Tvätta fintvätt med speciella medel (flytande medel, ylletvättmedel etc.) som passar för ömtåliga kläder.

  • När du tvättar mörka kläder och filtar rekommenderar vi att du använder flytande tvättmedel.

  • Tvätta ull ylle med speciellt tvättmedel som har tillverkats för ull ylle. Använd bara tvättmedel som har tillverkats specifikt för tvättmaskiner. Använd inte tvålpulver.

 • 7Justera tvättmedelsmängden

  • Mängden tvättmedel beror på mängden tvätt, smutsgrad och vattnets hårdhet. Läs tillverkarens instruktioner på tvättmedelsförpackningen noggrant och följ doseringsvärdena.

  • Överskrid inte mängden, eftersom för stora kvantiteter leder till för mycket skum, dålig sköljning, dålig ekonomi och större påverkan på miljön.

  • Använd mindre mängder medel för mindre mängder tvätt eller lätt smutsade kläder.

  • Använd koncentrerade medel i rekommenderad mängd.

 • 8Använda sköljmjukmedel

  • Häll i sköljmjukmedel i sköljmjukmedelsfacket för tvättmedel.

  • Använd de doseringar som rekommenderas på förpackningen.

  • Överskrid inte indikeringen (>max<) i sköljmjukmedelsfacket.

  • Om sköljmjukmedlet har tjocknat kan du spä ut det med lite vatten innan du häller det i tvättmedelsfacket.

 • 9Använda flytande tvättmedel

  • Om produkten tvättmaskinen innehåller en kopp för flytande tvättmedel:

  • Se till att du har placerat tvättmedelskoppen i fack # "(II)".

  • Använd tvättmedelstillverkarens måttsats och följ instruktionerna på förpackningen.

  • Använd de doseringar som rekommenderas på förpackningen.

  • Om mjuktvättmedlet har tjocknat kan du spä det med lite vatten innan du häller det i tvättmedelsfacket.

 • 10Ingen tvättmedelskopp i tvättmaskinenprodukten

  • Använd inte det flytande tvätmedlet för förtvätt i ett program med förtvätt.

  • Använd tvättmedelstillverkarens måttsats och följ instruktionerna på förpackningen.

  • Flytande tvättmedel fläckar dina kläder när det används med funktionen för senarelagd start. Om du ska använda funktionen för senarelagd start ska du inte använda flytande tvättmedel.

 • 11Använda gelé- och tablettvättmedel

  • Läs tillverkarens instruktioner på tvättmedelsförpackningen noggrant vid användning av tabletter eller tvättmedel av gelé-typ och följ doseringsvärdena. Om det finns några instruktioner på förpackningen ska du tänka på följande.

  • Om gelétvättmedlets tjocklek är flytande och maskinen inte innehåller en kopp med specialtvättmedel i huvudtvättmedelsfacket under första vattenintaget. Om maskinen innehåller en tvättmedelskopp ska du fylla i tvättmedel i den här koppen innan du startar programmet.

  • Om gelén är för tjock eller ligger inkapslad i en tablett ska du lägga den det direkt i trumman före tvätten.

  • Placera tabletterna i tvättmedelsfacket (facknummer II) eller direkt i trumman före tvätt. Tablettvättmedel kan lämna fläckar i tvättmedelsfacket. Om du stöter på en sådan situation ska du placera tablettvättmedlet i botten av trumman mellan de efterföljande tvättarna. Använd tabletten eller gelén utan att välja förtvättmedelsfunktionen.

 • 12Använda stärkelse

  • Tillsätt flytande stärkelse, pulverstärkelse eller torkmedel i mjuksköljmedelsfacket enligt instruktionerna på förpackningen.

  • Använd inte mjuksköljmedel och stärkelse tillsammans i tvättprogrammet.

  • Torka av maskinens insida med en fuktig och ren trasa efter att du har använt stärkelse stärkningsmedel.

 • 13Använda blekmedel

  • Välj ett program med förtvätt och tillsätt blekmedel i början av förtvätten. Häll aldrig i tvättmedel i facket för förtvätt. Som alternativ kan du välja ett program med extra sköljning och tillsätta blekmedel under tiden maskinen tar in vatten från tvättmedelsfacket under första sköljsteget.

  • Använd inte blekmedel och sköljmedel genom att blanda dem.

  • Använd lite (ca 50 ml) blekmedel och skölj kläderna väl, eftersom det orsaka hudirritation. Häll inte blekmedel på kläderna och använd inte till för färgade kläder.

  • När du använder oxygenbaserat blekmedel ska du följa anvisningarna på förpackningen och välja ett program med låg temperatur.

  • Syrebaserat blekmedel kan användas tillsammans med tvättmedel; om tjockleken inte överensstämmer med tvättmedlet ska du dock först placera tvättmedlet i facknummer "II" i tvättmedelsfacket och vänta tills tvättmedlet flyter när maskinen tar in vatten. Tillsätt blekmedel i samma fack när maskinen fortfarande tar in vatten.

 • 14Använda avlagringshämmande medel

  • När det behövs ska du använda avlagringshämmande medel som har tillverkats specifikt för tvättmaskiner.

  • Följ alltid instruktionerna på förpackningen.

 • 15Programval

  1. Välj det program som passar för typ, mängd och smutsgrad för tvätten i enlighet med "Program- och förbrukningstabellen" och temperaturtabellen nedan.

  2. Välj önskat program med programvalsknappen.

  • Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för en viss typ av kläder.

  • Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.

  • Välj alltid lägsta temperatur som krävs. Högre temperaturer innebär alltid högre energiförbrukning.

 • 16Huvudprogram

  Beroende på typ av material kan du använda följande huvudprogram.

  • Bomull

  Rekommenderas för dina bomullskläder (lakan och sängkläder, badrockar, underkläder etc.) Tvätten har ett tvättas med stora rörelser under en längre tvättprogram period.

  • Syntettvätt

  Använd det här programmet för att tvätta dina syntetkläder (skjortor, blusar, syntet/blandad bomull etc). Det tvättas med en skonsammare rörelse och har kortare tvättprogram jämfört med bomullsprogrammet. För gardiner och spets ska du använda programmet Syntet 40˚C med förtvätt och antiskrynklingsfunktioner. Eftersom den flätade strukturen orsakar mycket skumbildning ska du tvätta ur tyget genom att placera en liten mängd tvättmedel i huvudfacket för tvättmedel. Häll aldrig i tvättmedel i facket för förtvätt.

  • UllYlle

  Använd det här programmet för att tvätta dina ylleullkläder. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Använd lämpliga tvättmedel för ylleullmaterial.

 • 17Tilläggsprogram

  I vissa specialfall tillfällen är fler program tillgängliga i Beko-tvättmaskinen. Tilläggsprogrammen kan skilja sig beroende på maskinens modell.

  Bu programı, tasarruf sağlamak amacıyla, pamuklu programında yıkanabilen çamaşırlarınızı daha uzun sürede, çok iyi bir performansla yıkamak için kullanın. Pamuklu Eko programı, diğer pamuklu programlarına göre daha az enerji tüketir.

  • Baby

  Använd det här programmet för att tvätta babykläder och tvätt som tillhör allergiska personer. Ökad hygien uppnås genom en längre upphettningstid och ytterligare en sköljning.

  • Fintvätt

  Du kan tvätta dina ömtåliga kläder med det här programmet. Det är skonsammare känsligare i rörelserna och gör ingen mellanliggande centrifugering som är fallet för programmet "Syntet". Det måste användas för kläder med rekommendation för känslig tvätt.

  • Handtvätt

  Du kan använda det här programmet för att tvätta ylleull/fintvätt som har etiketten "Ej maskintvätt" med det här programmet. Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada kläderna.

  • Express

  Använd det här programmet för att snabbt tvätta ur lätt smutsade och fläckade bomullskläder.

  • Express 14

  Använd det här programmet för att snabbt tvätta ur lätt smutsade bomullskläder.

  • Super 40

  Det här programmet tvättar under en längre tid vid 40 °C och ger samma resultat som "Bomull 60 °C", vilket innebär att det sparar energi. Det är lämpligt för kläder som du inte kan använda för programmet "Bomull 60 °C".

  • Skjorta

  Du kan använda det här programmet för att tvätta skjortor som är tillverkade av bomull, syntet och syntetblandade material.

  • Mode

  Du kan använda det här programmet för att tvätta tvätt tekstiler med etiketterna "viskos och viskosblandat", eller i fall där det hänvisas till fintvätt. Tvätten tvättas utan att orsaka någon missformning. T.ex.: Blusar, klänningar, skjortor etc.

  • Idrottskläder

  Det här programmet passar för kläder som används under korta stunder, exempelvis idrottskläder. Det används för att tvätta en liten mängd kläder i bomull/syntet.

  • Täcken

  Använd det här programmet för att tvätta fiberduntäcken som har fliken "maskintvätt". Se till att du har lagt i duntäcket ordentligt för att inte skada maskinen och duntäcket. Ta bort duntäckesskyddet innan du lägger i duntäcket i maskinen. Vik duntäcket dubbelt och lägg i det i maskinen.

  Lägg i duntäcket i maskinen och kontrollera att det inte fastnar i luckbälgarna.

 • 18Specialprogram

  För specifika behov kan du välja något av våra specialprogram.

  • Sköljning

  Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

  • Centrifugering+Pump

  Det här programmet används för att lägga till ytterligare en centrifugering för tvätten eller för att tömma ur vattnet ur maskinen. Innan du startar programmet ska du välja önskad centrifugeringshastighet och trycka på knappen "Start/Paus/Avbryt". Sedan centrifugeras tvätten med inställd centrifugeringshastighet och töms ut. Om du bara vill tömma ur vattnet utan att centrifugera tvätten väljder du programmet Pump+Centrifugering och sedan väljer du funktionen Ingen centrifugering med hjälp av knappen för inställning av centrifugeringshastighet. Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt. Du bör välja en lägre centrifugeringshastighet för fintvätt.

 • 19Rengöring och vård

  Produktens servicelivslängd ökar och vanliga problem minskar i omfattning om produkten rengörs med jämna mellanrum.

 • 20Rengöra luckan och trumman
  • Rester av mjukmedel, sköljmedel och smuts kan samlas i maskinen och orsaka dålig lukt och problem med tvättningen. För att undvika detta använder du trumrengöringsprogrammet.
  • Om maskinen inte är utrustad med programmet för trumrengöring, använder du bomull-90-programmet och Extra vatten eller Extra sköljning.
  • Före start av programmet ska du hälla i max 100 g avlagringshämmande medel i sköljmedelsfacket (facknr. II).
  • Om avlagringshämmande medel är i tablettform placerar du bara en tablett i facknr II. Torka bälgens insida med en ren trasa efter att programmet har tagit slut.
  • Upprepa trumrengöringen minst varannan månad.
  • Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.
  • Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i trumman.
 • 21Rengöra kåpan och kontrollpanelen

  Torka av maskinen med tvålvatten eller icke korroderande milt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa. Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen.

  Använd aldrig svamp eller material med slipeffekt. Detta skadar målade ytor och ytor i plast.

 • 22Rengöra vatteninloppsfiltret

  Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil på baksidan av maskinen och även vid slutet av varje vatteninloppsslang där de är anslutna till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i maskinen. Filter ska rengöras när de blir smutsiga.

 • 23Rengöra tvättmedelsfacket

  Rengör tvättmedelsfacket med jämna mellanrum enligt vad som visas nedan för att förhindra att det samlas pulvertvättmedel över tid.

 • 24Tömma ut kvarvarande vatten och rengöra pumpfiltret

  Filtersystemet i din maskin förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar. Om din maskin inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret vara tätt sätta igen.

  Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret. Dessutom ska du före transport av maskinen (vid flytt till ett annat hus) tömma ut vattnet ordentligt och samma sak gäller när vattnet kan frysa.

  Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada maskinen eller orsaka buller.

  Så här rengör du det smutsiga filtret och släpper ut vattnet;

  1. Koppla ur maskinen för att stänga av strömtillförseln. Temperaturen för vattnet inuti maskinen kan stiga upp till 90 ºC. För att undvika risk för brännskador ska filtret rengöras efter att vattnet i maskinen har svalnat.

  2. Öppna försiktigt locket. Om den består av två delar trycker du på fliken på filterluckan nedåt och drar ut delen mot dig själv.

  3. När vattnet inuti maskinen är slut tar du ut filtret helt genom att vrida det.

  4. Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.

  5. Installera filtret. Om produkten har en vattenmunstyckesfunktion ska du montera filtret i pumpens hus. Använd aldrig våld vid byte av filtret. Sätt fast filtret helt på plats. Annars kan vatten läcka ut ur filterlocket.

  6. . Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om den är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.

  7. Rengör Tvättmedelsfacket enligt anvisningarna nedan:

  1. Tryck på den markerade linjen på sifon i mjuksköljmedelsfacket och dra mot dig tills facket lossnar från maskinen. Om mer än en normal mängd vatten och mjuksköljmedel blandas i mjuksköljmedelsfacket måste sifon rensas.

  2. Tvätta ur tvättmedelsfacket och sifon med ljummet vatten i en vattenbehållare. Använd skyddshandskar eller en lämplig borste för att undvika att du kommer åt i kontakt med rester i facket under rengöringen.

  3. För in facket på plats efter rengöringen och se till att det sitter fast ordentligt.

  8. Rengör trumman i tvättmaskinen enligt instruktionerna nedan:

  1. Om kanalen i bälgen har satt igen ska du rengöra den med en tandpetare.

  2. Främmande metallföremål i maskinen orsakar rostfläckar. Rengör fläckar i trummans yta genom att använda rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd aldrig stålull eller trådull.

  9. Stäng kranarna.

  10. Ta bort muttrarna för vatteninloppsslangen för att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Rengör filtren med en borste. Om filterna är mycket smutsiga kan du dra ut dem med en pincett och rengöra dem.

  11. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninloppsslangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.

  12. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

  13.Dra ut nödtömningsslangen ur hålet.

  14.Placera slangänden i en stor behållare. Töm ut vattnet i behållaren genom att dra ut kontakten i slutet av slangänden. När behållaren är full ska du blockera inloppet genom att byta kontakten. Efter att behållaren har tömts upprepar du proceduren ovan för att fortsätta tömma ut vattnet ur maskinen.

  15.När tömningen av vattnet är slut stänger du slutet av kontakten igen och fixerar slangen på plats.

  16. Vrid pumpfiltret för att ta bort det.

  Tömning av vattnet när produkten har en nödtömningsslang:

  1. Du kan avlägsna filterskyddet genom att trycka på märkplåten nedåt med en plastskruvmejsel, genom glappet och ovanför filterskyddet. Använd inte verktyg med metalltopp för att avlägsna skyddet.
  2. 2. Vissa av våra produkter har nödtömningsslang och vissa saknar det. Följ stegen nedan för att tömma ur vattnet.

  Tömning av vattnet när produkten har en nödtömningsslandg:

  1. Placera en stor behållare framför filtret för att ta emot vatten som flödar från filtret.

  2. Lossa pumpfiltret (vrid moturs) tills vattnet börjar rinna ut. Rikta det flödande vattnet mot behållaren du har placerat framför filtret. Du kan använda en trasa för att torka upp rester av vatten.