Dil İkonları
Klima Pratik Bilgiler MY
 • 1TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LUFTKONDITIONERINGAR
  • Se till att luftkonditioneringens kapacitet är anpassad för avsett område.
  • Om kapaciteten för din luftkonditionering är för liten för rummet, erbjuds inte effektiv kylning och energiförbrukningen ökar genom att kompressorn arbetar oavbrutet.
  • Om luftkonditioneringens kapacitet är överdimensionerad för rummet kyler den ner rummet miljön mycket snabbt och startar och stoppar kompressorn ofta. Detta ökar energiförbrukningen för din luftkonditionering. Rummet blir för kallt och obehagligt.
  • Eftersom luftkonditioneringar med högre kapacitet hörs mer blir ljudet i ett litet rum störande.
  • Värmeisolering av luftkonditionerade rum ökar komforten och minskar energiförbruketningen. Därmed är det viktigt att erbjuda god isolering för värmeöknings/-minskningspunkter.
  • Dessutom måste dDörrar och fönster måste definitivt stängas när luftkonditioneringen används. Om det är nödvändigt att hålla dörrarna öppna (t.ex. i butiker och affärer), ska du använda en luftgardin eller liknande enhet för att förhindra att het luft kommer in utifrån.
  • Under de timmarna när direkt solljus tränger in från fönstren ska du använda en solgardin för att minska energiförbruketningen för din luftkonditionering.
  • Om en utomhusenhet exponeras för direkt solljus, ska du skydda enheten med ett tält eller skärmtak för att minska energiförbruknetingen.
  • Observera riktlinjerna för placering inomhus och utomhus vid installation. Speciellt luftflödet framför luftinloppen och -utloppen och utsläppet får inte blockeras.
  • Om du installerar luftkonditioneringen med lägre temperaturer än vad som krävs ökar det energiförbruketningen och minskar komforten. Hellre än att använda den lägsta temperaturinställningen kan du justera luftkonditioneringen till högre temperatur efter dina behov.
  • Luftkonditioneringar kan nu användas för uppvärmning, även om den tidigare har föredragits under sommaren. I regionerna med genomsnittlig temperatur under 0°C på vintern börjar dock enheterna avfrosta och effektiviteten minskar; därmed blir det inte ekonomiskt att direkt använda luftkonditioneringen för uppvärmning på sådana platser.
  • Inspektera regelbundet luftkonditioneringens dammuppsamlarfilter. Eftersom igensatta filter stör luftflödet kan du inte få ut maximalt av luftkonditioneringen. Dessa villkor belastar luftkonditioneringen och ökar energiförbrukningen.
  • Rengöringen av värmeväxlarna i utomhus- och inomhusenheter är mycket viktig. Smutsiga och igensatta värmeväxlare gör att luftkonditioneringen förbrukar mer energi för tillräcklig värmning/kylning. Vi rekommenerar därför att du låter luftkonditioneringen genomgå service minst en gång om året.
  • Du kan minska energiförbrukningen genom att använda schemaläggningsfunktionen. Du kan programmera luftkonditioneringen till att slås på eller av på tider när du är i rummet eller inte är det.
  • Vi rekommenderar att du justerar luckorna som riktar luften, så att luftflödet inte blir störande för människor som befinner sig i rummet. Funktionen för "Naturlig vindöverföring" hjälper dig att få en mer balanserad luftdistribution.
  • Se till att du inte sitter rakt framför luften som blåser ut ur luftkonditioneringen.
  • Istället för att använda enheten oavbrutet på lägsta temperatur och högsta fläkthastghet kan du förhindra extrem kylnings- och blåseffekt genom att använda måttliga eller låga fläkthastigheter i högre temperaturer.
  • EER (Energy Efficiency Rating) eller COP (Coefficient of Performance) är förhållandet mellan spenderad förbrukad ström för din luftkonditionering mot energin som överförs inifrån och ut eller tvärtom. Ju högre förhållandet är, desto effektivare blir luftkonditioneringen. Ju högre förhållande, desto mindre energi förbrukas. Därför rekommenderas luftkonditioneringar med högre EER-värde.