Dil İkonları
Tips For Inbyggda Elspisar
 • 1TIPS FÖR ANVÄNDNING AV INBYGGDA ELSPISAR
  • För maximal effektivitet och säkerhet ska du använda rekommenderade kärlstorlekar för varje brännare.
  • Observera att elspisarna värms upp och svalnar långsammare jämfört med gasspisar.
  • Om du upptäcker några sprickor_i keramikhällens yta ska du omedelbart koppla ur produkten och kontakta auktoriserad service.
  • Använd aldrig aluminiumkärl eller plastmaterial på glaskeramikhällarna. Om plast- eller aluminiumdelar smälts ned på en keramikyta ska du omedelbart rengöra den med en spatel.
  • När du använder rengöringsspateln på en keramikyta ska du se till att rengöringsbladet inte skrapar silikonen i glasets kanter.
  • Om mat som innehåller socker (t.ex. sylt) spills ut på glaset ska du omedelbart rengöra ytan med spateln utan att vänta på att glaset ska svalna helt.
  • Värm inte oöppnade konservburkar eller glasburkar i ugnen. Trycket i burken kan göra att den spricker.
  • Ångtryck som uppstår till följd av fukt som bildas mellan hällens yta och kastrullen kan göra att kastrullen börjar hoppa. Därför ska du se till att ugnens ytor och underdelen på kastrullerna alltid är torra.
  • Använd aldrig ångrengörare för att rengöra den här typen av spis.
  • Med induktionshäll ska du använda kärl som är avsedda för induktionstillagning. Annars fungerar inte spisen.
  • Så här skyddar du keramikytan från skador:
  • Keramikytan är sprickskyddad och skrapresistent till en viss nivå. Observera dock tipsen nedan för att förhindra eventuella skador:

  - Häll aldrig kallt vatten på heta plattor.

  - Kliv aldrig på keramikplattorna.

  - Plötsliga tryckförändringar, exempelvis om du tappar saltströaren kan det orsaka skada. Därför ska du inte placera sådana föremål över spisen.

  - Efter varje användning ska du kontrollera att kastrullernas undersida och tillagningsområden är rena och torra.

  - Avlägssgna kastrullen genom att lyfta den rakt uppåt; dra inte i kastrullen, för att undvika att repa keramikhällen, eller förstöra linjerna.

  - Lägg inte grönsaker på tillagningsområdena. Grus och sandkor som faller från grönsakerna kan repa keramikhällen.