Dil İkonları
Tips For Diskmaskiner
 • 1 Användning av diskmedel, salt och sköljglans

  Klassisk tablett: Diskmedelstablett.
  Kombitablett: Utöver diskmedel innehåller den även salt och sköljglans.
  * Vid användning av kombitabletten aktiveras diskmedelsfunktionen.
  För att återställa maskinen ska du kontakta en tekniker eller läsa avsnittet “preliminärt arbete för tvättning” i bruksanvisningen.
  Om du flyttar till en annan stad eller vattensystemet ändras i den stad där du bor ska du kontrollera vattnets hårdhetsinställningar igen och använda diskmedel, salt och sköljglans i enlighet med de nya inställningarna.

 • 4Hälla i sköljglans

  Använd sköljglans för bättre torkfunktion och glansigare disk.

 • 5Hälla i diskmedel

  Använd inte tvål, blekmedel, handtillverkade diskmedel, havssalt, avkalkningsmedel etc. i diskmaskinen.

 • 7Filterrengöring

  Rengör filtren efter var femte disk.

 • 9Efter diskningen är disken fortfarande smutsig
  • Kontrollera om du har satt i disken på rätt sätt i diskmaskinen.
  • Rengör filter och spridare.
  • Efter att du kontrollerat disken i korgen ska du kontrollera om spridarna rör sig fritt eller inte.
  • Välj ett diskprogram med hög temperatur.
  • Använd diskmedel som är avsedda för diskmaskiner. Följ förvaringsrekommendationerna som ges av diskmedelstillverkaren.
 • 10Efter diskningen är disken fortfarande våt eller så finns det fläckar

  - Öka sköljglansvärdena.

  - Välj torkprogram.

  - Teflon ve plastiklerde oluşan su lekesi malzeme özelliğinden kaynaklanır.

  - Droppar på teflon och plast orsakas på grund av materialets struktur.

 • 11Maskinen luktar illa
  • Detta kan beror på plasten och är normalt vid första användningen.
  • Lämna inte smutsig disk i maskinen en längre tid.
  • Rengör filtren.
  • Kör maskinen med diskmedel i hög temperatur för ett program.
  • Skapa tömningskopplingen enligt beskrivningarna i bruksanvisningen.
 • 12Det förekommer rost på metallmaterial
  • Diska inte metallmaterial som inte är avsedda att diskas i diskmaskin.
  • Kontrollera den jordade anslutningen.
  • Kontrollera om rost kommer från vatten eller inte.
  • Tillförselvatten med salt (brunns- eller havsvatten) kan orsaka rost på metallföremål och diskmaskinen.
 • 13Efter diskningen förekommer fortfarande rester av diskmedel och skum
  • Använd inte för mycket diskmedel.
  • Använd inte fuktigt diskmedel.
  • Torka ur diskmedelsbehållaren innan du häller i diskmedel.
  • Använd inte disktabletter för kortprogram.
  • Lägg i disken och var försiktig så du inte sätter för luckan med diskmedel så den inte kan öppnas.
  • Glöm inte att stänga luckan till sköljglansbehållaren.
  • Se till att inte fylla på för mycket i sköljglansbehållaren.
 • 14Efter diskningen finns det fortfarande kvar vatten i behållaren
  • Kontrollera om vattenutloppsslangen är böjd eller inte.
  • Använd ett program med torkningssteg.
 • 15Färgen på plasten har ändrats
  • Diska inte plastmaterial som inte är avsedda att diskas i diskmaskin.
 • 16Det finns fortfarande smuts på diskmaskinsluckan
  • Kontrollera inställningarna på maskinens fötter och ställ den balanserat.
  • Överfyll inte korgarna.
  • Använd ett program med hög temperatur.
 • 17Problem med glas

  Under installationen ska du justera maskinen utifrån vattnets hårdhet. Annars minskar disk- och torkprestandan. Behöriga serviceansvariga ska kunna fatta beslut om detta.