Dil İkonları
Grundare
Kurucu

Han föddes i Ankara år 1901 och studerade vid Ankara High School. Han började sitt yrkesverksamma liv år 1917.

År 1926 tog han över sin fars företag och registrerade under namnet "Koçzade Ahmet Vehbi" hos handelskammaren i Ankara. Samtidigt som han höll på med handel blev han också representant för utländska företag, såsom Ford and Standard Oil in Turkey, och expanderade sin verksamhet. Senare gick han in i kontraktsverksamheten.

År 1938 tog han första steget mot institutionalisering och grundade Koç Ticaret A.Ş. i Istanbul.

Genom att övertyga General electric år 1948 att starta en glödlampsfabrik i Turkiet gick han in i en joint venture och fabrikstillverkningen startade år 1952. Koç betraktade välgörenhetsarbete som ett socialt ansvar och påbörjade sina försök inom det sociala området genom institutioner, såsom Vehbi Koç Student Dormitory (1946), Vehbi Koç Eye Bank vid univesitetet i Ankara, Medicinska fakulteten (1963); Cardiology Institute vid universitetet i Istanbul, Medicinska fakulteten (1964), Turkish Education Foundation (1967) och METU Vehbi Koç Student Dormitory (1968).

Koç vidtog avgörande steg i branschen under 1950-talet och gjorde investeringar i den lokala industrin som skulle ersätta import av varor. Han möjliggjorde tillverkning av många produkter, såsom fordonstillbehör, vitvaror, kylare, elektroniska enheter, textilier, tändstickor etc.

År 1955 grundade han Arçelik, Turkiets största privata industriföretag, och Türk Demir Döküm grundades år 1954. Otosan, den första etableringen i turkisk fordonsindustri, startade prouktionen år 1959; år 1962 upprättades Aygaz. Senare startade han många fler verksamheter och industrier.

I takt med att antalet industriella etableringar gradvis ökade, i tron att privata företag bara kan överleva genom institutionalisering, grundade Vehbi Koç företaget Koç Holding, det första holdingbolaget i Turkiet, år 1963 för att rikta dessa från ett center och att göra den bästa källallokeringen för dem. Efter grundningen av holding-bolaget följde etableringen av nya företag på varandra. Anadol, den första inhemska bilen i Turkiet, släpptes på marknaden år 1966.

Med syfte att göra investeringar inom lantbrukssektorn överförde Vehbi Koç möjligheterna till den här sektorn under en längre tid. År 1967 grundade han TAT Tomato Paste Factory, pionjärföretaget som riktade lantbrukspotentialen för Turkiet för att importera genom avtalsmässig lantbruksmodell.