Dil İkonları
Diskmaskiner

Smarta lösningar från Beko diskmaskiner gör vardagen enklare

Entrycksknapp

Din maskin analyserar villkoren genom smarta sensorer och avgör vilket som är det bästa tvättprogrammet. Det erbjuder maximal diskfunktion genom 11 olika sensorer som väljs med enkel knapptryckning.

Tablettdiskmedelsfunktion

Vid användning av disktabletter kan du låta maskinen göra nödvändiga inställningar och öka diskfunktionen genom att välja den här funktionen.

Fläkttorkning

Det här aktiva ventilationssystemet, som ökar luftlödet ökar även torkprestandan och kyler disken till en nivå som gör att den går att vidröra efter diskning.

Fläkttorkning

Det automatiska diskprogrammet erbjuder optimala diskförhållanden med hjälp av sensorer.

Tidsplaering

När du sover eller inte är hemma startar det här programmet diskningen på en tid du har angett.

Barnlås

Förhindrar att ett pågående program stoppas av misstag och säkerställer att valda inställningar inte ändras.

Smutsgradssensor

Funktionen erbjuder maximal diskförmåga genom att känna av smutsgraden på disken och hålla vatten- och energiförbrukning på optimal nivå.

Laddningssensor

Funktionen justerar mängden vatten som ska användas enligt mängden tvätt för att säkerställa effektiviteten. Den förhindrar att vattnet slösas.

Sensor för vattnets hårdhet

Samtidigt som du skyddar både maskinen och disken mot avlagringar justerar funktionen efter optimal vattenhårdhet och ger ett bättre diskresultat.

Extra snabb funktion

Med den här funktionen minskas programlängden med 25 % utan att påverka diskresultatet.

Liten korg

Den skjutbara tredje korgen hjälper dig att diska på ett säkrare sätt.

Höjdinställningar

Höjden på övre korgen som kan justeras även när den är fullastad kan sänkas ned för att ge plats för höga glas, eller höjas för att ge tillräckligt med plats i nedre korgen för kastruller.

Fällbara galler

De fällbara gallren uppfyller dina behov av större utrymme i nedre korgen.

Mugghyllor

Tack vare mugghyllor med höjdinställning kan du diska flera muggar eller höja den för att få mer plats för höga glas.